Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Άρθρο του Προέδρου του Σωματείου στην εφημερίδα "Η ΑΥΓΗ"

Η ΑΥΓΗ


..


Κέντρα πρόληψης χωρίς θεσμική θωράκιση
. .


Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/05/2011


.


Του Παναγιώτη Τριανταφύλλου*


.
Θεσμοθετήθηκε η αναπαραγωγή της παθογένειας της νομικής μορφής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας αστικού τύπου στο πλαίσιο της οποίας υπό-δυσ-λειτουργούν τα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών ΟΚΑΝΑ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρακάμπτοντας κάθε θεσμική διαδικασία, κάθε προεκλογική δέσμευση περί θεσμικής βελτιστοποίησης του πλαισίου λειτουργίας των δομών, επαναεπιβεβαιώνεται η απουσία πολιτικής βούλησης αποδέσμευσης των εργαζομένων τους από τις ήδη, προ μνημονίου, αποδιαρθρωμένες εργασιακές σχέσεις.


.
Νομοθετήθηκε η διατήρηση των πρότυπων πειραματικών υβριδίων, μέσω της σύμπραξης κρατικοδίαιτου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου φορέων, η λειτουργία των οποίων βασίζεται σε ληξιπρόθεσμες προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων και φορέων που κύριο μέλημα τους είναι η θεσμική δικαιολόγηση της αδυναμίας καταβολής των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων και η μετάθεση των ευθυνών τήρησης των όρων τους. Οι ίδιοι εμπλεκόμενοι φορείς εμμένουν με τη νομοθέτηση στη διαρκή υποβάθμιση των κέντρων σε 71 αποδιαρθρωμένες ΜΚΟ εξαρτώμενες από την πολιτική - πελατειακή σχέση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη Διοίκηση των υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας και ΟΚΑΝΑ.


.
Παράλληλα, κάθε ένα πρότυπο πειραματικό υβρίδιο χαρακτήρα ΜΚΟ συμβάλλεται ξεχωριστά με τον Επιστημονικά Εποπτεύοντα Οργανισμό, τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος αν και διαμέσου του προβλέπεται η εισροή του ήμισυ της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης από το υπουργείο Υγείας, προβάλλεται ως χρηματοδότης, οικονομικός διαχειριστής και κέντρο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία τους. Οι ώρες εργασίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων των Κέντρων, το μισθολόγιο, οι συμβάσεις εργασίας, η διαδικασία προσλήψεων, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε δραστηριότητα του Κέντρου Πρόληψης περνά από τον έλεγχο, την έγκριση, την απόφαση του Οργανισμού. Θεσμικά Εργοδότης - φάντασμα, ουσιαστικά «Αφεντικό», λαϊκά «τζάμπα μάγκας», ορίζει σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του κάθε Κέντρου που απαρτίζεται από αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη στελέχωση, τη μισθοδοσία και τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας του σε ένα τριετή προϋπολογισμό με βάση την πολιτική - πελατειακή σχέση. Μάλιστα, στον νέο νόμο επεκτείνει την υπαγωγή των Κέντρων στο συγκεντρωτικό έλεγχο του, χωρίς κανένα κόστος οικονομικό και ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τους, καθώς τα εντάσσει στην εκπλήρωση των ιδρυτικών σκοπών του, τουτέστιν αρωγών στη θεραπεία και ειδικότερα στη χορήγηση υποκατάστατων για μείωση της λίστας αναμονής... χωρίς προοπτική ανάπτυξης τα μετονομάζει σε Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα τους με ταυτόχρονη διατήρηση της υποστελέχωσης τους και της διαρκούς υποχρηματοδότησής τους. Συγχρόνως ο Οργανισμός θα ορίσει, βάσει του νόμου, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων ευνουχίζοντας την όποια εναπομείνουσα άσκηση διοίκησης από τα Δ.Σ. τους..


.
Σε συνέχεια, ο νόμος διατηρεί(!) ως έχουν, τις συμβάσεις αορίστου χρόνου όσων εργαζομένων η διοίκηση του κάθε Κέντρου προνόησε να μετατρέψει, ενώ δεν προβλέπει διαδικασία για τη μετατροπή των υπαρχόντων ορισμένου χρόνου. Από την άλλη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμμετέχει ως εταίρος στο κάθε Κέντρο εφόσον το επιθυμεί, καθότι ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση των δήμων και περιφερειών να συμμετέχουν… ως συνεπαγωγή προκύπτει ότι σε Κέντρα στα οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θέλει να συμμετέχει, χάνεται το ήμισυ της χρηματοδότησης και σε συνέχεια η ίδια η δομή.


.
Αγνοώντας προκλητικά την πρόταση του σωματείου για βιώσιμες δομές αναπτυσσόμενες θεσμικά ως 13 ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τη νέα «Καλλικράτεια» διοικητική διάρθρωση της χώρας, παρακάμπτοντας τη θεσμική διαδικασία επικύρωσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης της λειτουργίας των Κέντρων, της γνωμοδότησης της υποεπιτροπής Διοίκησης Έργου για τη θεσμική Επίλυση του χρόνιου προβλήματος επαρκούς πλαισίου εύρυθμης λειτουργίας των δομών - όπου και προβλέπονταν βελτιωτικές προτάσεις διασφάλισης της συνέχειας των δομών και των εργαζομένων σε αυτές - χωρίς να έχουν φθάσει ποτέ στα εμπλεκόμενα υπουργεία, φθάσαμε στη νομοθέτηση της παθογένειας των δομών πρόληψης της χώρας.


.
Στο παρασκήνιο γνωρίζουμε ότι υπήρξαν άτυπες διαβουλεύσεις του υπουργείου Εσωτερικών με τον ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Οργανισμού. Προδόθηκαν οι αγώνες ετών των εργαζομένων στο όνομα της πολιτικής κεφαλαιοποίησης της μείωσης της λίστας αναμονής..


.
Συλλογικά ρουσφέτια μετατροπής των δομών σε ΝΠΔΔ δεν πέρασαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσε το συγκεκριμένο κόμμα στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων… πέρασε όμως το συλλογικό ρουσφέτι του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης αν και ποτέ δεν υλοποιήθηκε..


.
Η «αιχμή του δόρατος» ξέρει πλέον τον στόχο και «ακονίζεται»…


.
*Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
.


Αναδημοσίευση από το:


http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=618677


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: