Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ψήφισμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για χρηματοδότηση και θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης

ionian PRESS

.


ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
.

Μετά από πρόταση του Θόδωρου Γαλιατσάτου, επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α., το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εξέδωσε – ομόφωνα – ψήφισμα για τα Κέντρα Πρόληψης..


Το ψήφισμα

..

Το Π.Σ. σχετικά με τα Κέντρα Πρόληψης πιστεύει ότι:

.
Τα 72 Κέντρα Πρόληψης δεν είναι δυνατόν να μένουν εκτός σχεδιασμών της Πολιτείας για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, παρά τις παραινέσεις του ΟΗΕ και τις δεσμεύσεις όλων των Ελλήνων αρμοδίων για έμφαση στην πρόληψη.

.
Ζητούμε από τους συναρμόδιους Φορείς, ιδιαιτέρως από τα Υπουργεία, Υγείας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και την Πολιτεία συνολικά, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης και συνακόλουθης όξυνσης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των εξαρτήσεων:

.
- να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ρητής πιστοποίησης των 72 Κέντρων Πρόληψης και των σκοπών τους, που είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, μέσα από το Σ/Ν «Κώδικας Ναρκωτικά».

.
- Να χρηματοδοτούν τα 72 Κέντρα Πρόληψης στο ακέραιο από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση λειτουργίας τους.

.
- Να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, που θα διασφαλίζει το δίκτυο των 72 Κέντρων Πρόληψης και την παροχή υπηρεσιών τους.

.
- Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στα Υπουργεία Υγείας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης καθώς και στα 4 κέντρα Πρόληψης της Περιφέρειας μας.

..

Δεν υπάρχουν σχόλια: