Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Τηλ.: 6976878867, 6985713648, 6978741064.  Emailprolipsiworkers@gmail.com

08/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ

Την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, αντιπροσωπεία του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ, κο. Μπαρδάνη, και τον Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ, κο. Γκιτάκο. 

Από πλευράς μας παρουσιάσαμε τη φιλοσοφία και το έργο των Κέντρων Πρόληψης, τονίζοντας την πείρα και τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί με το πέρασμα των χρόνων προσφοράς στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα, με έμφαση στην επανασυγκρότηση σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων ως βασικού «προστατευτικού παράγοντα» απέναντι σε κάθε είδους εξάρτηση. Στη βάση αυτή, εξηγήσαμε την ουσία των παρεμβάσεων πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης στην κοινότητα, και την αξία τους στις σύγχρονες συνθήκες, καθώς και της αναγκαιότητας ενίσχυσης και ανάπτυξής της.

Αναδείξαμε τη διαρκή και πολύπλευρη σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ, αφ’ ενός, των προσπαθειών των εργαζομένων γύρω από αυτό το κεντρικό ζητούμενο και, αφ’ ετέρου, του θεσμικού καθεστώς ύπαρξης και λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, το οποίο εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα ποικίλων «παιχτών» και όχι την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης και τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Αναφερθήκαμε στην πρότασή μας για οριστικό ξεπέρασμα των φραγμών, που θέτει το παρόν θεσμικό καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης, και η οποία αφορά τη σύσταση ενιαίου φορέα των Κέντρων Πρόληψης, με δημόσιο χαρακτήρα, με βασικό στόχο του τον σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης, και ανοιχτό στη συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως τους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης.

Τέλος, επισημάναμε ότι καμία έννοια «διασύνδεσης» στην αντιμετώπιση της εξάρτησης δεν είναι ειλικρινής χωρίς ουσιαστική συνεργασία, δηλαδή τολμήματα ανοιγμάτων στο διαφορετικό και το καινούριο. Και πως, στην κατεύθυνση αυτή, εδώ και χρόνια ως εργαζόμενοι/ες αντιστεκόμαστε στις «ιδιοκτησιακές» λογικές όλων όσων υποστηρίζουν πως δήθεν τα Κέντρα Πρόληψης είναι «δικά τους» και, έτσι, προσπαθούν να τα αποκόψουν από μια πιο ουσιαστική, πιο δημιουργική επαφή με άλλους φορείς της αντιμετώπισης της εξάρτησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εντοπίστηκαν κοινά σημεία στην οπτική μας γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης και της αντιμετώπισής του, η οποία περνά και μέσα από συνέργειες ισότιμων μεταξύ τους φορέων, χωρίς προσπάθειες επιβολής του ενός πάνω στον άλλον, στον χώρο της αντιμετώπισης της εξάρτησης. Συμφωνήθηκε η συνέχιση συνεργασιών σε επίπεδο εκπαιδεύσεων καθώς και οποιασδήποτε κοινής δράσης και ανταλλαγής θα μπορούσε να αιτηθούν τα Κέντρα Πρόληψης και το ΚΕΘΕΑ, τα μεν από το δε και αντιστρόφως.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: