Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακοίνωση Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Εργασίας σχετικά με τις αποδοχές προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Δεν υπάρχουν σχόλια: