Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας για συμπερίληψη των Κέντρων Πρόληψης στο Σ/Ν "Κώδικας Ναρκωτικών" KAI απρόσκοπτη χρηματοδότηση τους

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
.


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

..
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κατά τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασής του (19η/2011) τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, συζήτησε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση με την συμμετοχή εκπροσώπων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Πρόληψη και την Απεξάρτηση, περί της σχεδιαζόμενης νομοθετικής τροποποιήσεως του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά για την αποποινικοποίηση της απλής χρήσεως ναρκωτικών ουσιών – Έκδοση σχετικού Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκύρας». Κατόπιν των τοποθετήσεων του Δημάρχου Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλή, των Δημοτικών Συμβούλων και των κ.κ. Α. Τσελέντη (Ψυχίατρο – Επιστημονικά Υπεύθυνη της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης «Ν. Μώρος» και Ν. Πέρρου (Προέδρου Παραρτήματος Κέρκυρας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών) οι οποίοι ήταν παρόντες,
.
ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

.
Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από τα 72 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Έχουν ιδρυθεί στη βάση της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ΟΚΑΝΑ και λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα για περισσότερα από 10 χρόνια καλύπτοντας τις 13 Διοικητικές Περιφέρειες και τους 49 από τους 51 νομούς της χώρας. Αποτελούν ένα αποκεντρωμένο δίκτυο υπηρεσιών πρώτης γραμμής με στόχο την ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών για την αποτροπή κάθε μορφής εξάρτησης και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των πολιτών, μέσα από την επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

.
Μέσα από θεσμικές συνεργασίες με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Άμυνας και με την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) τα Κέντρα Πρόληψης προσφέρουν με ελάχιστο οικονομικό κόστος πρωτοπόρες υπηρεσίες που έχουν αναγνωρισθεί τόσο πανευρωπαϊκά μέσα από τις ειδικές αναφορές στις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) όσο και από τα μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Σημειώνεται ότι το πλούσιο έργο τους αξιολογείται σε εξαμηνιαία βάση από τον ΟΚΑΝΑ και ετησίως από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) και το EMCDDA: πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία στο http://www.ektepn.gr/Documents/PDF/KP2009fiNaL.pdf. Το έργο αυτό, μάλιστα, επιτελείται σε συνθήκες υποχρηματοδότησης (τα τελευταία 6 χρόνια τα Κέντρα Πρόληψης τροφοδοτούνται με λιγότερο από το 50% της προβλεπόμενης χρηματοδότησης) και υποστελέχωσης (σήμερα εργάζονται στα Κέντρα Πρόληψης περίπου 400 εργαζόμενοι, ώστε η αναλογία εργαζομένων προς τον πληθυσμό ανέρχεται στο 1/25.000).

.
Με δεδομένα αυτά, θεωρούμε αδικαιολόγητο και επικίνδυνο για το μέλλον των 72 δομών το γεγονός ότι το Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Ναρκωτικών» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 09/09/2011 δεν αναφέρεται καν στα Κέντρα Πρόληψης, στη λειτουργία, χρηματοδότηση, επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία τους, στους σκοπούς τους, την διοικητική και λειτουργική σχέση τους με την Πολιτεία.

.
Ζητούμε από τους συναρμόδιους Φορείς και την Πολιτεία συνολικά, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο βαθειάς κρίσης, όξυνσης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των εξαρτήσεων:
- να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ρητής πιστοποίησης των 72 Κέντρων Πρόληψης και των σκοπών τους, που είναι η Πρόληψη των Εξαρτήσεων και η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, μέσα από το Σ/Ν «Κώδικας Ναρκωτικών»,
- να χρηματοδοτούν τα 72 Κέντρα Πρόληψης στο ακέραιο από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Λειτουργίας τους,
- να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, που θα διασφαλίζει το δίκτυο των 72 Κέντρων Πρόληψης και την παροχή υπηρεσιών τους.
.
Το παρόν ψήφισμα έλαβε αύξοντα αριθμό : 19-472 Β/17-10-2011
.
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ..........................................Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ...................ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ


.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ


.
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: