Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Ερώτηση Αναστασίου Σιδηρόπουλου προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας(19/6/08)

ΠΑΣΟΚ
ΘΕΜΑ : «Ενίσχυση του έργου των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών» εξαρτησιογόνων ουσιών»

Κύριοι Υπουργοί,
Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ημαθίας, «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», είναι ένα από τα 71 Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών «ΟΚΑΝΑ», με τη μορφή Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», στελεχωμένη από επιστημονική ομάδα 6 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, δραστηριοποιείται από το Μάρτιο του 2002 στον τομέα της Πρωτογενούς Πρόληψης και προστασίας της νεολαίας από τη μάστιγα των Ναρκωτικών.
Οι δράσεις του Κέντρου περιλαμβάνουν:
· Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
· Ορθή και έγκυρη πληροφόρηση.
· Βιωματικά σεμινάρια γονέων.
· Βιωματικές ομάδες εφήβων και νέων.
· Βιωματικά εργαστήρια νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών.
· Ατομικές συναντήσεις (προβλήματα συμπεριφοράς, επικοινωνίας, χρήσης)
· Παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας σε εργασιακούς χώρους.
· Συνεργασία με φορείς, οργανισμούς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στον Νομό μας δεν υπάρχουν δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης, με αποτέλεσμα το Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» να παρέχει συμβουλευτική όχι μόνο σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειες τους, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις ψυχολογικών, κοινωνικών και οικογενειακών προβλημάτων. Παρά τα ελάχιστα μέσα και το μικρό επιστημονικό δυναμικό της έχει επιδείξει πολύ σημαντικό έργο μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια λειτουργίας της, σε βαθμό που έγινε απαραίτητη στην τοπική Κοινωνία!
Αξίζει να επισημάνουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το θέμα των Ναρκωτικών, στην τελευταία ετήσια Έκθεση του (2006), αναφέρεται στο έργο της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Αυστρία πρωτοστατούν στην παροχή υπηρεσιών Πρωτογενούς Πρόληψης! Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά, η συμβολή της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» στη μείωση του αριθμού των εφήβων χρηστών είναι πολύ σημαντική!
Θεωρούμε ότι το έργο του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» είναι απαραίτητο για την τοπική κοινωνία και, επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί από την Πολιτεία, έτσι ώστε να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η προσφορά του!


Ερωτώνται, λοιπόν, οι Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να μεριμνήσετε για:
· την άμεση χορήγηση όλων των οφειλών του «ΟΚΑΝΑ» (πάνω από 6 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2007) προς τα Κέντρα Πρόληψης σε όλη τη χώρα και
· τη συνέχιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης τους από τα αρμόδια Υπουργεία και από τον «ΟΚΑΝΑ»,
έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το σημαντικό κοινωνικό έργο τους;
2. Σκοπεύετε να προσφέρετε ουσιαστική βοήθεια για την προώθηση προγραμμάτων Πρόληψης στους τομείς ευθύνης σας;
3. Προτίθεται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να υποστηρίξει ενεργά τα Κέντρα Πρόληψης, καθώς τα περισσότερα προγράμματα των Κέντρων Πρόληψης απευθύνονται στον μαθητικό πληθυσμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επομένως είναι απαραίτητη η συνεργασία και υποστήριξη του Υπουργείου;
4. Προτίθεστε να μεριμνήσετε για την νομοθετική κατοχύρωση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και για τη διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτά;


Ο Ερωτών Βουλευτής,
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: