Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ 35 Σε συνεργασία με τον Οργανισμό
ΤΗΛ FAX: 28210-28166 κατά των Ναρκωτικών
28210- 51214 ΟΚΑΝΑ
E-mail: Keprolxan@chania-cci.gr


Χανιά 03/06/2008
Αρ. Πρωτ. 122

Προς: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Υπ’ όψιν: κ. Τσακανίκα Σταυρούλα
κ. Σιδηροπούλου Μαρία
Κοινοποίηση: κ. Αραμπατζή Ευάγγελο
Γενικό Διευθυντή ΟΚΑΝΑ
Μ.Μ.Ε.
Σωματείο Στελεχών Πρόληψης


Σε απάντηση του εγγράφου σας, με αρ. πρωτ 6019 23/05/2008 σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Χανίων, δεν πρόκειται να συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, για λόγους τους οποίους σας έχουν γνωστοποιηθεί και αφορούν κυρίως την παντελή έλλειψη υποστήριξης του ΟΚΑΝΑ και της πολιτείας ευρύτερα, στις δραστηριότητες που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα Κέντρα Πρόληψης σ’ όλη τη χώρα (τους τελευταίους μήνες).
Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια γιορτή από την στιγμή που εκκρεμεί ακόμα:
· Η ανανέωση της προγραμματικής μας σύμβασης για τα έτη Σεπτέμβριος 2007- Σεπτέμβριος 2010 και
· Οικονομικές εκκρεμότητες μισθοί προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ ΦΜΥ κ.λ.π.
· Έλλειψη χρημάτων για την υλοποίηση εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα.
· Ουδεμία απάντηση του Οργανισμού στις αλλεπάλληλες επιστολές του Κέντρου Πρόληψης Χανίων.
· Δυσκολία υλοποίησης δράσεων λόγω έλλειψης χρημάτων.
Το παραπάνω κείμενο προτείνομε να παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα σας προκειμένου να γίνουν γνωστοί οι παραπάνω λόγοι.Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας
Kουκάκη Θάλεια Επιτροπάκη Μαρία
Κουράκη Ελένη
Μπολουδάκη Αγγελική Τερεζάκη Αλεξάνδρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: