Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008

Και άλλος βουλευτής κατέθεσε ερώτηση για τα Κ.Π.


(Σημείωση Ιστολόγου: Και άλλος βουλευτής ο Κρητικός Γ. Σκουλάς έχει καταθέσει ερώτηση για τα Κ.Π.

Το πληροφορηθήκαμε όμως καθυστερημένα.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους, να ενημερώνουν για επερωτήσεις, ερωτήσεις, αναφορές τοπικών βουλευτών, δηλώσεις και ενέργειες υποστήριξης πολιτικών παραγόντων και κοινωνικών φορέων, υπογραφές πολιτών. Οποιοδήποτε επίσης στοιχείο που αναδεικνύει την πραγματικότητα:

Δεν τυγχάνουν ζήτησης και υποστήριξης από τις τοπικές κοινωνίες μόνο τα προγράμματα υποκατάστασης, αλλά και τα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Δεν έχει πολιτικό κόστος μόνο η υστέρηση στην δημιουργία προγραμμάτων υποκατάστασης, αλλά και η υποχρηματοδότηση, η υποτίμηση και η απαξίωση των Κέντρων Πρόληψης! )


ΘΕΜΑ: ΣΕ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σε πλήρη απαξίωση βρίσκονται τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που εξάγεται αναλογιζόμενοι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι εργαζόμενοι των Κέντρων δουλεύουν σε αυτά. Συγκεκριμένα για περίοδο 6 – 12 μηνών δεν έχουν πληρωθεί, ενώ οι περικοπές δράσεων, οι αντεργατικές συμβάσεις και οι παρεμβάσεις στο επιστημονικό έργο από τους τοπικούς φορείς συμπληρώνουν την άσχημη εικόνα που υπάρχει.

Κατόπιν τούτων
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Θα προχωρήσετε άμεσα στην πληρωμή των δεδουλευμένων για τους εργαζομένους στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ που παραμένουν απλήρωτοι για διάστημα μεταξύ 6- 12 μηνών.
2. Θα προχωρήσετε στην επιπλέον χρηματοδότηση της πρόληψης, αλλά και στην θέσπιση επιστημονικής αυτοτέλειας για τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

Πέμπτη 17.04.2008
Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιάννης Σκουλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: