Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά


Σημείωση ιστολόγου:


Όπως θα διαβάσετε στη σελίδα 2 (σημείο 22) η Εθνική Επιτροπή δεν είναι πλήρης, καθώς δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης, στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος του Σωματείου μας, βάσει του ν. 4139/2013. Είναι απορίας άξιο πώς έτσι συγκροτείται η Εθνική Επιτροπή βάσει του ίδιου νόμου, που προβλέπει και τη σύσταση του Δικτύου των Κέντρων Πρόληψης ακριβώς για να συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή Εκπρόσωπός του... 


Δεν υπάρχουν σχόλια: