Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

KAI TO BHMA ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Κ.Π.


Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα κέντρα πρόληψης του ΟΚΑΝΑ καθώς διογκώνονται οι οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του ίδιου του οργανισμού για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, προς τους εργαζομένους και τους οργανισμούς κοινής ωφελείας. Τα λειτουργικά έξοδα των 72 κέντρων πρόληψης, η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν πάψει να καλύπτονται από τις αρχές του έτους, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους εργαζομένους, οι οποίοι προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις το προσεχές φθινόπωρο. Βασικά αιτήματα, πέρα από την εξόφληση των χρεών, θα είναι η μετεξέλιξη των κέντρων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η εγγραφή των προϋπολογισμών καθενός κέντρου στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό. Τα προγράμματα των κέντρων πρόληψης χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 50% από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΚΑΝΑ και κατά το υπόλοιπο 50% από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ΟΚΑΝΑ, παρά τη συνεχή υπογραφή τριετών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση, δεν έχει παράσχει τα ανάλογα κονδύλια, πετώντας το μπαλάκι στα υπουργεία Υγείας και Οικονομίας καθώς, όπως υποστηρίζεται, δεν έχει υπάρξει η αντίστοιχη εκταμίευσή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την πλευρά της η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) αρνείται τη χρηματοδότηση των κέντρων ώσπου να λυθεί το ζήτημα με τα συναρμόδια υπουργεία και τον προϋπολογισμό λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ. Η στάση αυτή του κεντρικού θεσμικού οργάνου των δήμων έχει δικαιολογηθεί από τους δημάρχους ως έσχατο μέσο πίεσης προς τον ΟΚΑΝΑ προκειμένου να αναληφθούν άμεσα κατάλληλες πρωτοβουλίες επίλυσης του ζητήματος. Στην παρούσα φάση τα κέντρα πρόληψης είναι τοπικές υπηρεσίες που εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα ενημέρωσης, προαγωγής της υγείας και πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών, κυρίως στους σχολικούς χώρους, αλλά και στην οικογένεια. Διοικητικώς υπάγονται στους δήμους και στις κατά τόπους νομαρχίες με τη μορφή μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο των κέντρων πρόληψης έχει αναγνωριστεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, με μνεία εξέχουσας αποτελεσματικότητας για την τριετία 2001-2004

Δεν υπάρχουν σχόλια: