Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ-ΜΗΤΕΡΕΣ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

Στις 3/2/2010, με την αρ. πρωτ. Α23/269/4 "εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο, αρ.15," το ΙΚΑ προς όλα του τα Υποκ/τα και Παρ/τα, επισημαίνει την "μειωση κατά 50% του ποσοστού των εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης που βαρύνει τις μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ" και ζητά την" επιστροφή εισφορών που παρακρατήθηκαν από τις ασφαλισμένες κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία".
Το τηλέφωνο στα Κεντρικά είναι 210-5215248 (Πληροφορίες Δ. Παπαχρήστου). σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε στο ΙΚΑ της Περιοχής σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: