Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση Συνεδρίου ΚΕΔΚΕ με διεκδικήσεις θεσμικής ενίσχυσης Κέντρων Πρόληψης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ Κ Ε Δ Κ Ε

Αθήνα, Ιανουάριος 2010

..........................................

5.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλαίσιο της επικείμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί αναγκαιότητα η ουσιαστική αποκέντρωση της κοινωνικής πολιτικής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων αυτών στη συγκρότηση των νέων δήμων.

Με δεδομένο δε, ότι οι νέοι και ισχυροί Δήμοι καλούνται να αναλάβουν και νέες αρμοδιότητες (Πρόνοια, προστασία Δημόσιας Υγείας) κρίνεται απαραίτητο στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» να προβλεφθούν τα εξής:

Η συγκρότηση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε Ο.Τ.Α. με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως:

* Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

* Προγράμματα για την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας

* Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών

* Προστασία και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

* Δράσεις για την καταπολέμηση του Κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας

* Προγράμματα κοινωνικής εργασίας για τους πρώην φυλακισμένους

* Προγράμμματα για τους αστέγους

* Αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ

* Κοινωνική ένταξη των πρώην εξαρτημένων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

* Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης μεταναστών

* Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας

* Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας

* Ισότητα των δύο φύλων

* Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού σε κάθε Ο.Τ.Α.

Η δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των νέων Ο.Τ.Α. στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.

Η παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων

Η κυβέρνηση θα πρέπει απο τώρα να προχωρήσει σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου στην εξέλιξη της μεταρρύθμισης η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και τα Κέντρα Υγείας να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα η Αυτοδιοίκηση εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις των Συνεδρίων της και διεκδικεί από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία:

* Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιτυχημένων Κοινωνικών Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών Προνοιακών Δομών της Αυτοδιοίκησης.

* Νoμοθετική ρύθμιση για τριμερή χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. με τη συμμετοχή σ’ αυτή της κεντρικής διοίκησης, των ασφαλιστικών οργανισμών και πόρων της Αυτοδιοίκησης.

* Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης των ΑΜΕΑ.

* Στο πλαίσιο της νέας εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων από την Αυτοδιοίκηση, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Μεταναστών.

* Την αναβάθμιση των Κέντρων Πρόληψης- Αποσαφήνιση θεσμικού Πλαισίου. Σταθερή χρηματοδότηση. Διασφάλιση προσωπικού


ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: