Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ψήφισμα του Σωματείου μας για τους συναδέλφους στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα Στήριξης Ρομά

Σάμος, 16/11/09

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων δηλώνουμε με το παρόν ψήφισμα την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και εργαζόμενες των Ιατροκοινωνικών Κέντρων της χώρας και στους πληθυσμούς των Ρομά, που μέχρι σήμερα είναι αποδέκτες των υπηρεσιών των Κέντρων. Σε μια εποχή επισφράγισης της αποτυχίας του μοντέλου συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας, καθώς διογκώνονται η ανεργία, η ανέχεια και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που εκδηλώνονται ως βία, παραβατικότητα, εξαρτήσεις κλπ., ιδιαιτέρως μεταξύ των ευάλωτων/ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η ύπαρξη και η εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών διασύνδεσης των πληθυσμών Ρομά με τις κοινότητες μη-Ρομά και τις δημόσιες υπηρεσίες είναι η ελάχιστη δυνατή κοινωνική υποχρέωση του Κεντρικού Κράτους και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων. Πολύ περισσότερο μάλιστα εφόσον το συγκεκριμένο εγχείρημα των Ιατροκοινωνικών Κέντρων έχει γίνει γνωστό ανά την Ελλάδα μέσα από την αφοσίωση και δραστηριοποίηση εργαζομένων τους.

Καλούμε όλους τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των Ιατροκοινωνικών Κέντρων φορείς να εξασφαλίσουν τα λιγοστά χρήματα που απαιτούνται για την επαρκή στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων. Ιδιαιτέρως στην Άμφισσα και τα Τρίκαλα, όπου τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα διαλύθηκαν αιφνιδιαστικά πριν τη λήξη της παράτασης λειτουργίας που έχει δοθεί μέχρι τις 31/12/09, οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς να ανακαλέσουν την απόφασή τους και να δώσουν στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν τις αναγνωρισμένες από τις τοπικές κοινωνίες υπηρεσίες τους.

Το Δ.Σ. του Σωματείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: