Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ( το Δ.Τ. του Σωματείου στο διαδίκτυο)ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


ARMONIA 103,2 FM SAMOS GR


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο αγώνας μας συνεχίζεται!

Εμείς οι εργαζόμενοι στα Κέντρα πρόληψης απαντώντας στo μέτρο που ήταν αίτημα μας και ήδη έλαβε η κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε ως το πρώτο θετικό βήμα την δημιουργία ειδικού κωδικού στον κρατικό προϋπολογισμό για την επιχορήγηση των Κέντρων Πρόληψης και την εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2010 ποσού 9 εκ. Ευρώ, που καλύπτει το ήμισυ σχεδόν των προϋπολογισμένων και αναγνωρισμένων με προγραμματικές συμβάσεις δαπανών των Κ. Π. για το 2010: Το ήμισυ που επιβαρύνει το Υπουργείο Υγείας, καθώς το άλλο ήμισυ καλύπτεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπ. Εσωτερικών).

Το 2010 για πρώτη φορά, λοιπόν, τα Κ.Π. θα έχουν σαφή και καταγραμμένη κεντρική χρηματοδότηση και αυτό αποτελεί σημείο καμπής στην Ιστορία τους! Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται τόσο στο έργο των Κέντρων Πρόληψης, που επιτελούν και συνεχίζει να επιτελούν ‘’εν μέσω συμπληγάδων’’ όσο και στους αγώνες που δόθηκαν τα τελευταία τρία «πέτρινα» χρόνια. Ούτε το έργο αλλά ούτε οι αγώνες μας δεν θα σταματήσουν. Ξέρουμε ότι ένα βασικό θέμα για την ύπαρξη και λειτουργία των Κέντρων είναι η χρηματοδότηση. Περιμένουμε σε ορατό χρονικό ορίζοντα και την αποπληρωμή των χρεών, ώστε, αφού εξοφληθούν άμεσα οι μισθοί και οι εργοδοτικές εισφορές των συναδέλφων μας να προσληφθεί προσωπικό για την κάλυψη των πολλών κενών θέσεων .

• Αγωνιστήκαμε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας ώστε οι πάγιες δαπάνες των Κέντρων Πρόληψης να καταστούν με νομοθετική ρύθμιση υποχρεωτικό καθήκον της Πολιτείας πέραν της μικρής εθελοντικής συνεισφοράς κοινωνικών φορέων την οποία θεωρούσαμε και θεωρούμε σημαντική ηθική αναγνώριση του έργου που επιτελούμε.

• Αγωνιστήκαμε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της ποιότητας του επιστημονικού μας έργου, το οποίο κάποιες φορές βάλλεται από παρεμβάσεις τρίτων, καθώς το θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων Πρόληψης είναι ασαφές και δεν διασφαλίζει με σαφήνεια αρμοδιότητες επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα. Αν και έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ακόμα οργανωτική και θεσμική αδυναμία του επιστημονικού μας επόπτη (ΟΚΑΝΑ), να στηρίξει τους εργαζόμενους.

• Αγωνιστήκαμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επανέναρξη της δια βίου εκπαίδευσής μας και την παροχή εποπτικής υποστήριξης.
• Αγωνιστήκαμε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για θεσμοθέτηση της αξιολόγησης του έργου μας από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα.
• Αγωνιστήκαμε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την χωρίς εμπόδια υλοποίηση των προγραμμάτων μας στη σχολική κοινότητα και την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της ψυχο-κοινωνικής υγείας στην Εκπαίδευση.
• Αγωνιστήκαμε όλα τα χρόνια λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την οριστική επίλυση του σοβαρού θεσμικού μας προβλήματος, διεκδικώντας τη μετατροπή μας σε δίκτυο αποκεντρωμένων, ειδικών Ν.Π.Δ.Δ., υπό την άμεση εποπτεία του Κράτους, το οποίο θα μας επιτρέπει να είμαστε ακόμη παραγωγικότεροι στο έργο μας. Στις θεσμικές μας προτάσεις, αναγνωρίζοντας τις τοπικές πρωτοβουλίες και την στήριξη Νομαρχιών και εκατοντάδων Δήμων σε δύσκολες εποχές, διατηρούμε καίρια τη συμμετοχή και της Αυτοδιοίκησης, αλλά σαφώς, μέσα από ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθορισμένη. Περιμένουμε όλοι οι σημερινοί εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης, έχοντας στηρίξει τα Κέντρα Πρόληψης με τη δουλειά τους σε δύσκολους καιρούς, να απορροφηθούν άμεσα και χωρίς καμία εξαίρεση στα θεσμικώς αναβαθμισμένα Κέντρα Πρόληψης.


Στο έργο μας έχουμε ανάγκη την στήριξη τόσο των τοπικών κοινωνιών, την οποία έχουμε σε μεγάλο βαθμό κατακτήσει, όσο και του Κράτους, η οποία είχε εκλείψει κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια, ότι από τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη νέα Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με τo ειδικό βάρος των γρήγορων αντανακλαστικών της στο θέμα της χρηματοδότησης, διαφαίνεται μια διάθεση αλλαγής ρότας της «κρατικής μηχανής» σε σχέση με την Πρόληψη. Φροντίζουμε ώστε η ρότα να μας βγάλει σε
ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων που υπηρετούμε, το οποίο παραμένει το κεντρικό και τελικό μας αίτημα.


Ο αγώνας μας συνεχίζεται!

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: