Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Ψήφισμα Τακτικού Συνεδρίου ΚΕΔΕ: Συνέχιση της λειτουργίας και αύξηση της χρηματοδότησης των δομών κοινωνικής πολιτικής

Σημείωση Ιστολόγου:

Σε θετική κατεύθυνση το Ψήφισμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αλλά με τις εξής επιφυλάξεις μας:
1). Δεν υπάρχει αναφορά στην ανανέωση της 5ετούς Προγραμματικής Σύμβασης - ζήτημα το οποίο δεν είναι "λεπτομέρεια", βέβαια (και εξάλλου τέτοιες "λεπτομέρειες" υπάρχουν στο ψήφισμα για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, "Βοήθεια στο Σπίτι"). 
2). Η ίδια η ΚΕΔΕ, που με το Ψήφισμά της ζητά αύξηση της χρηματοδότησης δομών κοινωνικής πολιτικής (και των Κέντρων Πρόληψης, ονομαστικά), πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών για το 2012 και το 2013 μείωση του προϋπολογισμού των Κέντρων Πρόληψης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιωάννινα 30–31 Μαΐου 2013

Το Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που την χαρακτηρίζει μια άνευ προηγουμένου πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Στα τρία χρόνια της πολιτικής της λιτότητας και της εφαρμογής των Μνημονίων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πληγεί βάναυσα και αντιμετωπίζει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Ο αγώνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είναι πρώτα από όλα αγώνας επιβίωσης και στη συνέχεια, επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις.

[.......]

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Α. – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του για την περαιτέρω κατάργηση ή συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την επαπειλούμενη απόλυση των εργαζομένων σε αυτά.
Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ο μόνος φορέας του Δημοσίου που προχώρησε σε συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπηρεσιών του ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υπογραμμίζουμε όχι μόνο την ανάγκη ύπαρξης αλλά και στήριξης της λειτουργίας αυτών των δομών και υπηρεσιών, των μοναδικών δημόσιων φορέων που αναπληρώνουν το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος.
Ως προς την αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών των Δήμων και των εργαζομένων, υπογραμμίζουμε την ανάγκη αξιολόγησης με προκαθορισμένα κριτήρια, όχι για να γίνουν απολύσεις εργαζομένων.
Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αυτό κατά προτεραιότητα, μέσω της κινητικότητας, πρέπει να καλύψει τα μεγάλα που υπάρχουν στους Δήμους.

Επομένως, δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με το μέτρο της κινητικότητας, που για μας σημαίνει: μετακινήσεις ενδοδημοτικές  σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΚΕΠ και διαδημοτικές με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων  άμεσα, αλλά και ευρύτερη κινητικότητα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ταχείες διαδικασίες. Καμία παρεμβολή άλλου επιπέδου στην κινητικότητα του προσωπικού.

ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΑ ΤΗΣ Τ.Α.  - ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΠ
Σε ό,τι αφορά τη νέα κατανομή των ΚΑΠ, η μελέτη του ελάχιστου κόστους των Δήμων απέδειξε ότι η τακτική επιχορήγηση (δωδεκατημόριο) των ΚΑΠ, καλύπτει μόλις το 50% του συνολικού ελάχιστου κόστους λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το χρηματοδοτικό κενό που έχει δημιουργηθεί πλησιάζει το 1,3 δις €. Είναι συνταγματική υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης να καλύψει το χρηματοδοτικό αυτό κενό. Να αποδοθούν οι πόροι που ανήκουν στην Τ.Α., ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπολίτες μας τη δύσκολη αυτή εποχή.
Η νέα απογραφή του πληθυσμού, οι νέες αρμοδιότητες και οι αλλαγές που επέφερε ο «Καλλικράτης» όπως και οι τροποποιήσεις των ΚΑΠ μετά το 2002, έχουν δημιουργήσει ένα άδικο σύστημα κατανομής των ΚΑΠ, που χρειάζεται τροποποίηση.
Για το λόγο αυτό το Συνέδριο αποφασίζει τη σύγκληση εκτάκτου Συνεδρίου εντός του Ιουλίου με θέμα την νέα κατανομή των πόρων της Τ.Α.
Είναι αναγκαία η άμεση ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με ευνοϊκές διευκολύνσεις αποπληρωμής. 

[.......]

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Τ.Α.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση την περίοδο της τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σηκώνει μόνη της το βαρύ φορτίο της κοινωνικής αλληλεγγύης με το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.
Γι’ αυτό διεκδικεί όχι μόνο τη συνέχιση αλλά και την αύξηση της χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή και από εθνικούς πόρους όλων των δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα:
1. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», όπου για παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠμΕΑ απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν των 150 εκ. € που αποφασίστηκαν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση για το 2013 - 2014.
2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων», με εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» και αλλαγή των κριτηρίων για το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» με τα κριτήρια που ομόφωνα έχει προτείνει η ΚΕΔΕ, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί το σύνολο των ωφελουμένων από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αφού με τα ισχύοντα σήμερα κριτήρια το 90% των ωφελουμένων θα μείνει εκτός προγράμματος.
3. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
4. Δράσεις άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής
5. Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
6. Κατασκευή κοινωνικών υποδομών
7. Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
8. Προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας

Το Συνέδριο θεωρεί ως θετική εξέλιξη τη δέσμευση της Διυπουργικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.
Θεωρεί επίσης, απαραίτητη την έναρξη του προγράμματος Αυτεπιστασίας και τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και τον ΟΑΕΔ, που θα δώσει διέξοδο σε δεκάδες χιλιάδες ανέργους.
Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιηθεί το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, στη διαμόρφωση και εφαρμογή του οποίου πρέπει να συμμετάσχει η Τ.Α.

[.......]


Αναδημοσίευση από το: http://www.kedke.gr/?p=6121

Δεν υπάρχουν σχόλια: