Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για τα προβλήματα των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 30/06/2008

Από το site της κ. Τζάκρη

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Κίνδυνος λουκέτου για τα 72 Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας»
Κύριοι Υπουργοί,
Τα 72 Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Νομού Πέλλας «ΟΡΑΜΑ», αποτελούν στη χώρα μας τον μοναδικό φορέα πρωτογενούς πρόληψης της χρήσης ουσιών και της εξαρτησιακής συμπεριφοράς στους κόλπους της οικογένειας, στην σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. Λειτουργούν περίπου εδώ και μια δεκαετία και απασχολούν περίπου 300-400 άτομα πανελλαδικά. Το δε έργο τους μέχρι σήμερα μόνο ως σωτήριο, αποτελεσματικό και πρωτοποριακό μπορεί να χαρακτηριστεί.
Στις μέρες μας ωστόσο, τα Κέντρα Πρόληψης εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησής τους από τα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών -όπως εξάλλου σας έχω επισημάνει και με παλαιότερη ερώτηση μου (υπ’ αριθ. 9547/2-4-2008)- και λόγω της μη υπογραφής της νέας τριετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.Αναφορικά με το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης της χώρας, ο Υπουργός Εσωτερικών απαντά (αριθ. πρωτ. 23597/15-5-2008) ότι μέχρι το 2007 έχουν καταβληθεί κανονικά προς την ΚΕΔΚΕ όλες οι προβλεπόμενες πιστώσεις, ενώ παρέλειψε να αναφερθεί στις πιστώσεις του τρέχοντος έτους που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στα Κέντρα. Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα υφίσταται στο Υπουργείο Υγείας που οφείλει μεγάλα ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ΟΚΑΝΑ και δεν τα έχει ακόμη καταβάλλει για να χρηματοδοτηθούν στην συνέχεια τα Κέντρα Πρόληψης, όπως εξάλλου παραδέχεται στην απάντησή του (αριθ. πρωτ. 49303/16-4-2008).Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η συνολική οφειλή από μέρους του ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης της χώρας εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2008, ενώ η ΚΕΔΚΕ οφείλει στα Κέντρα Πρόληψης της επικράτειας ποσό 3,5 εκατ. ευρώ.Επίσης, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έληξε το 2007, ενώ σύμφωνα με τους εργαζομένους δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία επεξεργασία για να υπογραφεί κάποια νέα σύμβαση.Βέβαια και οι επιμέρους συμβάσεις που υπογράφει εξατομικευμένα το κάθε Κέντρο Πρόληψης με τον ΟΚΑΝΑ κάθε τρία έτη και αφορούν στον επιστημονικό σχεδιασμό της δράσης του Κέντρου για τα χρόνια αυτά, τον τριετή προϋπολογισμό του και την προτεινόμενη μισθοδοσία του προσωπικού από το Δ.Σ. του Κέντρου, φαίνεται δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις να μην έχουν ανανεωθεί.Για παράδειγμα στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του νομού Πέλλας «ΟΡΑΜΑ» η τριετής σύμβαση του Κέντρου με τον ΟΚΑΝΑ έληξε τον Ιανουάριο του 2008 και έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί, με κίνδυνο το Κέντρο να πάψει να λειτουργεί, παρόλο που η επίσημη πρόταση του Κέντρου για τη νέα σύμβαση (προϋπολογισμός, μισθοδοσία, δράσεις κ.α.) κατατέθηκε στον ΟΚΑΝΑ ήδη από τον Απρίλιο του 2008.Το αποτέλεσμα της τραγικής υποχρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης είναι ότι αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, ήτοι να εφαρμόσουν προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και συμπεριφορές και την προαγωγή της ψυχικής υγείας που έχουν μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία, να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες και μέχρι πρότινος να πληρώσουν το προσωπικό που εργάζεται στα Κέντρα το οποίο έμεινε απλήρωτο μέχρι και 6 μήνες. Σημειωτέον ότι μόλις τον Μάιο του 2008 διατέθηκε κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι στα 72 Κέντρα Πρόληψης της χώρας. Μέσα στην έκρυθμη αυτή κατάσταση, η ΚΕΔΚΕ απειλεί ότι θα διακόψει τη συγχρηματοδότηση εάν δεν αποπληρωθούν τα χρέη του ΟΚΑΝΑ, οι εργαζόμενοι εκλιπαρούν για ένα χρονοδιάγραμμα που -έστω με καθυστέρηση- θα εξασφαλίζει την συνέχιση του έργου και το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε για την διάθεση επιπλέον 1,4 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση όμως να προηγηθεί η εξόφληση από μέρους του ΟΚΑΝΑ των συμβατικών του υποχρεώσεων.Κατόπιν τούτων καταφαίνεται η ανάγκη για οριστική λύση των προβλημάτων χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης της χώρας, τα οποία έχουν την νομική μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, με απευθείας ένταξη των δομών αυτών πρόληψης στο Υπουργείο Υγείας και με ταυτόχρονη κάλυψη από τους τοπικούς φορείς των λειτουργικών εξόδων των Κέντρων. Επειδή τα συναρμόδια υπουργεία και η Κυβέρνηση οφείλουν να αναγνωρίσουν το θεμελιώδες έργο της πρόληψης από ναρκωτικές ουσίες και άλλες συμπεριφορές εξάρτησης που προσφέρουν κατά αποκλειστικότητα τα Κέντρα Πρόληψης στη χώρα μας, καθιστώντας τες μόνιμες δομές κοινωνικής προστασίας και επειδή η πρόληψη ως πρακτική θα πρέπει να προΐσταται της θεραπείας και της τιμωρίας στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της μάστιγας των ναρκωτικών και άλλων εξαρτήσεων,
ερωτάστε κκ. Υπουργοί:
Πότε πρόκειται να υπογραφεί η νέα τριετής προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης της χώρας, καθώς η τελευταία σύμβαση έληξε το 2007 και δεν έχει ανανεωθεί μέχρι σήμερα;
Πώς δικαιολογείται αυτή η πολύ μεγάλη καθυστέρηση υπογραφής της νέας τριετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΑΝΑ, της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.;
Πότε θα καταβληθούν στον ΟΚΑΝΑ οι οφειλόμενες πιστώσεις του παρελθόντος από το Υπουργείο Υγείας που στις μέρες μας υφίσταται κρίση, ούτως ώστε στη συνέχεια να περάσουν στα Κέντρα Πρόληψης της χώρας που αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις λειτουργικές τους δαπάνες;
Πότε θα καταβληθούν οι οφειλόμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών στην ΚΕΔΚΕ που αφορούν το τρέχον έτος για την χρηματοδότηση των δράσεων των Κέντρων Πρόληψης;
Για ποιόν λόγο δεν έχουν ανανεωθεί οι εξατομικευμένες συμβάσεις που συνάπτουν τα Κέντρα Πρόληψης με τον ΟΚΑΝΑ κάθε τρία χρόνια, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΑΜΑ» του οποίου η Σύμβαση έληξε ήδη από τον Ιανουάριο του 2008 και ακόμη δεν έχει ανανεωθεί παρόλο που το Κέντρο κατέθεσε την επίσημη πρότασή του τον Απρίλιο του 2008;
Προτίθεστε να καταργήσετε το υπάρχον καθεστώς χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης της χώρας, δηλαδή μέσω ΚΕΔΚΕ και ΟΚΑΝΑ, εντάσσοντας κατευθείαν τις αναγκαίες πιστώσεις για την χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και αφήνοντας την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Κέντρων ως αρμοδιότητα των τοπικών φορέων;
Πώς αιτιολογείται το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης της χώρας δεν έχουν ενιαίο μισθολόγιο, παρά εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια η τακτική να καταβάλλει το κάθε Κέντρο εξατομικευμένα στον ΟΚΑΝΑ πρόταση για το ύψος των μισθών προς έγκριση;
Προτίθεστε να προωθήσετε ενιαίο μισθολόγιο για τους εργαζομένους στα Κέντρα Πρόληψης της χώρας και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσετε τα εργασιακά δικαιώματά τους και με ποιόν τρόπο;

30/6/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: