Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Δελτίο Τύπου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, που μας αφορά

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, με αφορμή οικονομικά προβλήματα σε άλλες προνοιακές δομές εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο προτείνονται λύσεις και για τα προβλήματα των Κέντρων Πρόληψης.

Το Δ.Σ. του Σωματείου, κατ' επάναληψη έχει σημειώσει ότι κάτ' αρχήν δεν είναι αρνητικό σε κάτι τέτοιο που προτείνεται παρακάτω, αρκεί να γίνει σεβαστή και να διατηρηθεί εμπλουτιζόμενη η "φυσιογνωμία" και ο επιστημονικός ρόλος των Κέντρων Πρόληψης και να τακτοποιηθούν εργασιακά όλοι όσοι σήμερα και με οποιαδήποτε σχέση εργάζονται στα Κέντρα Πρόληψης.
Θεωρούμε δε, ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο, πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση και τα κόμματα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση.
Το θέμα όμως προσκρούει, όπως και οι άλλες κατά καιρούς προτάσεις μόνιμης επίλυσης στην "ανάληψη της χρηματοδότησης από το κράτος με πλήρη κάλυψη του κόστους λειτουργίας"...

ΤΕΔΚΝΑ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
22/7/2008

Απειλείται η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών Η κατάσταση που δημιουργείται σχετικά με την χρηματοδότηση και τη λειτουργία των κοινοτικά επιδοτούμενων βρεφονηπιακών σταθμών απασχόλησε τη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ενωσης Δημων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δήμαρχοι και πρόεδροι των νομικών προσώπων δήμων που έχουν την αρμοδιότητα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών επισήμαναν τα προβλήματα που δημιουργούνται βάση της πρόσφατης υπουργικής απόφασης με κυρίαρχο πρόβλημα το οικονομικό καθώς πολλοί δήμοι θα αναγκαστούν να κλείσουν τους συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς επειδή, όπως τονίστηκε, η επιδότηση καλύπτει μέχρι το 50% του κόστους λειτουργίας.Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων υπογράμμισαν ότι το νέο καθεστώς δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες , αλλά και πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των δήμων. Σε ότι αφορά δε τις εγγραφές των παιδιών ζητήθηκε από το υπουργείο Απασχόλησης να δοθεί παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων γονέων, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους, καθώς, όπως είπαν, οι περισσότεροι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι.Ακολουθεί η απόφαση του Διευρυμένου Διοικητικού ΣυμβουλίουΟμόφωνη Απόφαση Διευρυμένου Διοιικητικού Συμβουλίου ΤΕΔΚΝΑ1) Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι προνοιακές δομές. Οι σταθμοί αυτοί καλύπτουν υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες και είναι επιτακτική η ανάγκη της διατήρησης και επέκτασης τους ώστε να καλύπτουν χωρίς εξαιρέσεις όλους τους γονείς.
2) Επιβάλλεται η πλήρης κάλυψη του κόστους λειτουργίας όλων των δομών διότι η τιμολόγηση των υπηρεσιών με βάση την σχετική ΚΥΑ δεν καλύπτει ούτε το 50% του κόστoυς λειτουργίας τους. Μοιραία θα οδηγηθούμε σε κλείσιμο των δομών ή σε χρεοκοπία των δήμων ή σε υπέρμετρη επιβάρυνση των εργαζόμενων γονέω ν, δηλαδή σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το γεγονός αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα φτωχά νοικοκυριά, στις φτωχές περιοχές αλλά και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Και όλα αυτά όταν είναι γνωστό ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους η προστασία τη οικογένειας.3) Σε κάθε περίπτωση τα κουπόνια να είναι ισάριθμα των θέσεων και ισόποσα του κόστoυς.

4) Επιβάλλεται η διατήρηση των θέσεων όλου του προσωπικού των δομών που βρίσκονται σε διαρκή ανασφάλεια με ενιαία προκήρυξη όπως στα ΚΕΠ, δηλαδή με μοριοδότηση και ανάληψη της χρηματοδότησης από το κράτος ή με πλήρη κάλυψη του κόστους λειτουργίας των σταθμών κάτι που πρέπει να αφορά και τα Κέντρα Πρόληψης.
5) Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε ανάλογη αντιμετώπιση προς τις άλλες προνοιακές δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα, Ιατροκοινωνικά Κέντρα, κλπ.)
6) Ζητάμε από την ΚΕΔΚΕ να αρνηθεί επίσημα και με απόλυτο τρόπο την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και να οργανώσει πανελλαδική δυναμική αντίδραση με συμμετοχή και των εργαζομένων σε όλες τις δομές και των χρηστών των υπηρεσιών σε καθορισμένο χρόνο. Ολοι την Πέμπτη στην ΚΕΔΚΕ με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: