Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Λευκός Πύργος, 25/6/2009, Κινητοποίηση Κέντρων Πρόληψης