Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Ενέργειες τις Εκκλησίας βοηθητικές για τα Κέντρα Πρόληψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
EΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣἘν Ἐ­δέσ­σῃ τῇ 26ῃ Μαΐου 2008


Πρὸς
Τὴν Α.Μ.
Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς ἈθήναςΘέλουμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας συμμετέχει ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἀντιπροέδρου στὸ Δ.Σ. τοῦ Κέντρου Πρόληψης τῆς χρήσης ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν Ν. Πέλλας μὲ τὸ διακριτικὸ τίτλο «Ὅραμα» ἀπὸ τὸ 2001 ὁπότε καὶ δημιουργήθηκε ἡ ὑπηρεσία αὐτή.
Ὅπως μᾶς ἔγινε γνωστό, ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ ἀντιμετωπίζει σημαντικὰ οἰκονομικὰ προβλήματα λόγω ὑποχρηματοδότησής της ἀπὸ τὸν ΟΚΑΝΑ, μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας ἀλλὰ καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν.
Ἡ ὑποχρηματοδότηση αὐτὴ ἔχει φέρει σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέση τὴν λειτουργία τῆς ὑπηρεσίας λόγω τῆς ἐργασιακῆς ἀνασφάλειας τῶν ὑπαλλήλων της.
Στὰ 6 χρόνια τῆς λειτουργίας τῆς ὑπηρεσίας μόνο θετικὰ ἀποτελέσματα μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε. Ἐνδεικτικὰ παραθέτουμε τὴν συνδιοργάνωση Ἡμερίδων γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ὅπως γονέων, ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία. Ἐπίσης, τὴν ἐνημέρωση Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας σὲ θέματα πρόληψης τῆς χρήσης οὐσιῶν ἐξάρτησης. Ἡ συνεργασία μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑπηρεσία καὶ τοὺς ἐκπροσώπους της ὑπῆρξε ἄριστη.
Μὲ βάση ὅλα τὰ παραπάνω θεωροῦμε ἀπαραίτητη καὶ χρήσιμη τὴν συνέχιση τῆς συνεργασίας καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ συμβάλλετε μὲ τὴν ἰδιαίτερη ἀξία ποὺ ἔχει ὁ λόγος σας, στὴν διατήρηση τῆς ἐργασιακῆς εἰρήνης τῶν ὑπαλλήλων καὶ τῆς ἀπρόσκοπτης λειτουργίας τῆς ὑπηρεσίας.
Ἀντίστοιχα προβλήματα, ὅπως πληροφοροῦμαι, ἀντιμετωπίζουν σχεδὸν ὅλα τὰ κέντρα πρόληψης (71) πανελλαδικά, ἐνῶ ἕνα Κέντρο Πρόληψης στὴν Ἀθήνα ἔχει ἀναστείλει τὴν λειτουργία του λόγω μὴ καταβολῆς τῶν δεδουλευμένων στὸ προσωπικὸ γιὰ 6 μῆνες.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας Ι Ω ΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: