Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Βουλή: εξάρτηση των παιδιών από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=end081110.txt
«Aπαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 8948/21-3-08, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με την εξάρτηση των παιδιών από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Η στρατηγική που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την Ψηφιακή Ελλάδα έχει ήδη χειροπιαστά αποτελέσματα. Με την ταχεία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ενισχύεται η Παιδεία μας. Φέρνουμε πιο κοντά τους νέους και τις νέες στα παγκόσμια κέντρα της γνώσης. Στηρίζουμε αποτελεσματικά τους μαθητές και τους φοιτητές στην προσπάθειά τους να προοδεύσουν. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο η εξοικείωση των νέων με το διαδίκτυο αποτελεί πρωτεύουσα προτεραιότητα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που το αναβαθμίσαμε σε ευρυζωνικό στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής. Σήμερα, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διασυνδέει το 99% των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας με το Internet. Το 22% των σχολείων έχουν ήδη μεταβεί σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και, με βάση τον σχεδιασμό, έως τον lούνιο του 2008 το 65% των σχολείων θα συνδέονται στο Internet με ευρυζωνικές ταχύτητες. Και, αναλόγως της πορείας υλοποίησης των έργων των μητροπολιτικών δικτύων από τους δήμους το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει και έως το 93% των σχολείων στο τέλος του έτους.Η εξοικείωση των νέων με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες υποστηρίζεται και με μια σειρά από άλλες δράσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:- Η υλοποίηση του προγράμματος «ΔΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ», μιας πολύ επιτυχημένης πρωτοβουλίας που βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους φοιτητές την προηγούμενη χρονιά, που συνεχίζεται και διευρύνεται και φέτος.- Το σχέδιο για τον «μαθητικό υπολογιστή» και την ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχέδιο αυτό αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες, έως και την Παρασκευή 4 Απριλίου του 2008.- Ο μαθητικός διαγωνισμός με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ξεμπλόγκαρε» που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία blogs από μαθητή ή ομάδα μαθητών, με ανάπτυξη τεσσάρων ενοτήτων: Το σχολείο σου, η πόλη σου ή το χωριό σου, το φυσικό περιβάλλον και ο πολιτισμός της περιοχής που ζεις και η Ψηφιακή Ελλάδα. Τα έξι καλύτερα bIogs - δύο από μαθητές Δημοτικού, δύο από Γυμνασίου και δύo από Λυκείου - θα βραβευτούν με χρηματικά έπαθλα.Παρ' ότι αναγνωρίζουμε ότι εξοικείωση των νέων της χώρας αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον της χώρας δεν παραγνωρίζουμε τους κινδύνους που η κακή χρήση του μπορεί να έχει για τους νέους και ιδιαίτερα για την ψυχική τους υγεία. Το ΥΠΕΠΘ βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και παρακολούθηση για τις παρεχόμενες πληροφορίες στους μαθητές μέσω του Διαδικτύου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ λαμβάνει και μια σειρά από μέτρα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:- Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ, με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή της Υγείας των μαθητών και μαθητριών, υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με έμφαση σε ένα από τους βασικούς άξονες, ο οποίος αποτελεί και τη θεματολογία κορμού «Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική Υγεία». Ο άξονας αυτός επικεντρώνεται στην επεξεργασία ψυχοκοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, αναλύεται σε τρεις υποάξονες: «ο εαυτός μου, η σχέση μου με τους άλλους, η σχέση μου με το περιβάλλον».Επίσης, στον βασικό άξονα «Φυσική άσκηση και Υγεία» της Αγωγής Υγείας υλοποιούνται προγράμματα που αφορούν την χρήση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και μαθητριών και περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες όπως αθλητισμό, κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.ά.Για τα θέματα αυτά έχει παραχθεί από το ΥΠΕΠΘ εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Ψυχική Υγεία - Διαπροσωπικές Σχέσεις», το οποίο έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως εργαλείο στήριξης των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης.- Το Συντονιστικό Συμβούλιο (ΣΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με τις Πράξεις 46/20-12-2006 και 20113-06-2007, έχει προσδιορίσει τις προϋποθέσεις αναγραφής ηλεκτρονικών διευθύνσεων δικτυακών τόπων στα σχολικά εγχειρίδια. Σκοπός των ανωτέρω αποφάσεων είναι, αφενός, η διασφάλιση της διδακτικής αξιοποίησης των προτεινόμενων, στα σχολικά εγχειρίδια, δικτυακών τόπων και, αφετέρου, η προστασία των μαθητών από την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους των οποίων το περιεχόμενο είτε είναι αναξιόπιστο είτε δεν συνάδει στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής πράξης.Υπάρχει συνεργασία με το κέντρο διαχείρισης του Πανελληνίου Δικτύου για την Εκπαίδευση (EDUnet), μέσω του οποίου τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε σε όλα τα σημεία διασύνδεσής του με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) να εφαρμόζονται τεχνικές οι οποίες απαγορεύουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους με ακατάλληλο περιεχόμενο.Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία έχουν εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προσδιορίζονται ως ειδικοί σκοποί: «Να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής, επιλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών από διάφορες πηγές...» και «Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο «εργασιακό» τους περιβάλλον και να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης και τήρησης κανόνων.» (ΥΑ αρ. 21072β/Γ2/ΦΕΚ 304/13.03.03, τ.Β'), ενώ τίθεται ως βασικός στόχος οι μαθητές: «Να επισκέπτονται επιλεγμένους δικτυακούς τόπους και να είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της πλοήγησης», καθώς και «Να επισκέπτονται δικτυακούς τόπους, να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν πληροφορίες».Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής Γυμνασίου υπάρχουν:- για την Α' τάξη, θεματική ενότητα «ο υπολογιστής στο σχολείο: Χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στις τράπεζες κλπ.)» με στόχο, μεταξύ άλλων, οι μαθητές «Να γνωρίζουν κανόνες επικοινωνιακής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο».- για τη Β' τάξη, θεματική ενότητα «ο υπολογιστής στο επάγγελμα: Αλλαγές και επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών. Διαφαινόμενες ανάγκες» .- για την Γ΄ τάξη, θεματική ενότητα: «ο υπολογιστής στην κοινωνία και τον πολιτισμό: Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κλπ.» με στόχο οι μαθητές «Να αντιλαμβάνoνται τις επιδράσεις των ΤΠΕ στους διάφορους κοινωνικούς τομείς (την οικονομία, τον πολιτισμό κλπ.), να αντιμετωπίζουν κριτικά τη χρήση τους, να εκτιμούν μελλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τον εαυτό τους και την κοινωνία».Κατά τις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την ανάγκη να επισημαίνονται στους μαθητές οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου.- Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ έχει ξεκινήσει το 1ο πρόγραμμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών» που αφορά 400 εκπαιδευτικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να εκπαιδεύονται με στόχο να εκπαιδεύσουν στη συνέχεια 8.000 συναδέλφους τους που θα μπουν στις τάξεις για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα παιδιά. Ανάμεσα στα ζητήματα στα οποία καταρτίζονται οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται η χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδίως του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι κίνδυνοι που η υπερβολική χρήση του Internet μπορεί να εμπεριέχει και οι μέθοδοι αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων που ανακύπτουν.- Αντιστοίχως, η Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ με τις συμβουλευτικές Γονέων που έχει αναπτύξει σε όλους τους νομούς της χώρας, θα συμβάλλει στο να μπει και ο γονιός σε αυτού του είδους την εκπαίδευση, ώστε συνεργαζόμενος με το δάσκαλο και τον καθηγητή, να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο παιδί του και γενικότερα όσον αφορά στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ειδικότερα όσον αφορά στη σωστή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.Επιπλέον, το ΥΠΕΠΘ παρακολουθεί με ενδιαφέρον και προσήλωση το κοινωνικό αυτό ζήτημα και εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψης περαιτέρω πρωτοβουλιών σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Έτσι, ήδη πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την «Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου». Ομοίως, δράσεις ενημέρωσης για τους κινδύνους εν γένει που αντιμετωπίζουν οι νέοι θα αναλάβει το «Παρατηρητήριο Παιδιού» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.Παράλληλα, το ΥΠΕΠΘ με τις δύο διαδικτυακές πύλες και συγκεκριμένα τις www.eyliko.gr και www.sch.gr ενημερώνει την εν γένει εκπαιδευτική κοινότητα για τους κινδύνους του διαδικτύου και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.Το ΥΠΕΠΘ έχει προχωρήσει έγκαιρα στη λήψη κατάλληλων μέτρων και στη διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτικής για την ασφαλή λειτουργία ενός ευαίσθητου δικτύου -λόγω του νεανικού πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται- του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.Για το YΠΕΠΘ το ζήτημα της προστασίας των μαθητών από την έκθεσή τους σε περιεχόμενο που βρίσκεται στο διαδίκτυο και το οποίο μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές και ακατάλληλο για την προσωπικότητα των μαθητών, αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Η πολιτική του ΥΠΕΠΘ σε ότι αφορά την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο και στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος είναι ολοκληρωμένη, παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμόζεται στις νομικές απαιτήσεις.Για τη δικτύωση των ελληνικών σχολείων και την παροχή σε αυτά τηλεματικών υπηρεσιών το YΠΕΠΘ έχει υλοποιήσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το οποίο είναι ευαισθητοποιημένο και έχει αναπτύξει πολιτικές και λύσεις στο δύσκολο, πολυσύνθετο και ευαίσθητο αυτό θέμα. Η πολιτική του YΠΕΠΘ στο θέμα αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα:1) Στο επίπεδο του ορισμού των Πολιτικών Αποδεκτής Χρήσης του διαδικτύου από τα σχολεία και τους μαθητές. Για το σκοπό αυτό το YΠΕΠΘ έχει θεσμοθετήσει τα αρμόδια συλλογικά όργανα αποτελούμενα από ειδικούς επιστήμονες, τα οποία έχουν την ευθύνη της χάραξης πολιτικής και διαχείρισης του περιεχομένου που διακινείται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι υπηρεσίες που υπόκεινται στις πολιτικές είναι η υπηρεσία ελέγχου περιεχομένου (web filtering), οι ομάδες συζητήσεων (forum), οι λίστες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (maiIing Iists), η δημοσίευση ιστοσελίδων (web hosting), κ.λπ..2) Της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών (φίλτρα) και μεθόδων που υλοποιούν τις πολιτικές αυτές. Αντίστοιχες τεχνικές ακολουθούνται διεθνώς στα εκπαιδευτικά δίκτυα πολλών προηγμένων χωρών και βασίζονται στο γεγονός ότι κάθε χρήστης υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο σχολικό δίκτυο συνδέεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω ενός διαφανούς διακομιστή διαμεσολάβησης (transparent proxy) , με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απενεργοποίησή του ή η παράκαμψή του. Για την «τροφοδοσία» του διακομιστή με δεδομένα συντηρείται μία βάση δεδομένων με τις σελίδες που ανήκουν στις κατηγορίες στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (black list). Οι κατηγορίες που σήμερα αποκόπτονται, με σημαντικό δείκτη επιτυχίας, από το ΠΣΔ είναι οι:* «porn» (σελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο)* «gambling» (σελίδες με τυχερά παιχνίδια)* «drugs» (σελίδες που προωθούν τα ναρκωτικά)* «aggressive» (σελίδες που προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά και το ρατσισμό) και* «violence» (σελίδες που προωθούν την βία)Ο έλεγχος και η ταξινόμηση των ιστοσελίδων στις παραπάνω κατηγορίες γίνεται με τη χρήση αυτοματοποιημένης διαδικασίας (robot), καθώς το τεράστιο πλήθος των ηλεκτρονικών σελίδων και ο υψηλός ρυθμός με τον οποίο δημιουργούνται, καθιστά αδύνατο οποιονδήποτε άλλο τρόπο ταξινόμησής τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας παρατηρείται -σε περιορισμένη κλίμακα- το φαινόμενο της λανθασμένης ταξινόμησης, δηλαδή σελίδες με κανονικό περιεχόμενο να ταξινομούνται ως ανεπίτρεπτες και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ακολουθεί τη διεθνή πρακτική και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να ενημερώνουν τους αρμόδιους τεχνικούς όταν διαπιστώσουν οποιαδήποτε δυσλειτουργία της υπηρεσίας, οι οποίοι πλέον χειρωνακτικά διορθώνουν τη βάση δεδομένων.3) Της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς οποιαδήποτε τεχνική λύση είναι αδύνατο να αποδώσει αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη η εκπαιδευτική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές μέσω του δικτυακού του τόπου (www.sch.gr/safe), μέσω του ηλεκτρονικού του περιοδικού (www.sch.gr/magazine) και μέσω της συμμετοχής του σε διάφορες εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια, κλπ, www.sch.gr/docs) για τους δυνητικούς κινδύνους από την έκθεση των παιδιών σε παράνομο ή πορνογραφικό περιεχόμενο, την εξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή την άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος χρήστης σε μικρά παιδιά.Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο θεωρεί σημαντικό τα σχολεία να εκπαιδεύουν τους μαθητές και να προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες θα έχουν ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των παιδιών στη χρήση του διαδικτύου. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσα από το σχολείο πρέπει να γίνεται πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και όταν τα παιδιά μπαίνουν στο διαδίκτυο από το σπίτι, γιατί το πρόβλημα της ασφάλειας δεν αφορά αποκλειστικά την σχολική κοινότητα. Απαιτεί την ενημέρωση ολόκληρης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονιών οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους όταν αυτά βρίσκονται εκτός σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για τα παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 χρόνων, αφού αυτή θεωρείται η πιο ευάλωτη ηλικία. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν έτσι ώστε:* Να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες τις προσωπικής τους ζωής σε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο σε καμία περίπτωση* Να μην αποκαλύπτουν κωδικούς πρόσβασης (password)* Να μην στέλνουν υλικό από τον δικό τους υπολογιστή (φωτογραφίες)* Να συζητούν με μεγαλύτερους χρήστες του διαδικτύου, με τους καθηγητές ή με τους ίδιους για τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο ιδιαίτερα αν αντιμετωπίσουν οτιδήποτε περίεργο ή ασυνήθιστο* Να είναι επιφυλακτικά για όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο ή τους λένε οι άλλοι χρήστεςΓια τον ίδιο σκοπό το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνεργάζεται και προβάλει από τη δικτυακή του πύλη (www.sch.gr) τις δραστηριότητες ειδικών δράσεων όπως το ελληνικό όργανο για την αυτορρύθμιση στο Internet (Safeline, www.safeline.gr) και την κοινοτική δράση για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου (Safer-Internet, www.safer-internet.net) .Της δημιουργίας θετικής αντιπρότασης, δηλαδή της ανάπτυξης και της παροχής στην εκπαιδευτική κοινότητα αξιόλογου ή/και πιστοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο αξίζει να έχουν πρόσβαση οι μαθητές και της διανομής του μέσω των εκπαιδευτικών και δικτυακών πυλών www.e-yliko.gr, www.sch.gr, www.neagenia.gr, www.kee.gr, ww.greeklanguage.gr, www.pi-schools.gr. κλπ, οι οποίες λειτουργούν είτε υπό την άμεση ευθύνη του ΥΠΕΠΘ είτε υπό την ευθύνη εποπτευόμενων φορέων του.Η πολιτική που ακολουθεί το ΥΠΕΠΘ συμπληρώνεται από την:* επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου του ΠΣΔ. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη της χάραξης πολιτικής για το περιεχόμενο (content fιltering) και την λειτουργία των ομάδων συζητήσεων στο ΠΣΔ, καθώς και την δεοντολογία που διέπει τη δημοσίευση ιστοσελίδων στους εξυπηρετητές του ΠΣΔ.* επιτροπή Διαχείρισης Περιεχομένου του ΠΣΔ. Η επιτροπή αυτή έχει την ευθύνη εφαρμογής των πολιτικών που θα αποφασίζει η επιτροπή Πολιτικής Περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.sch.gr την εφαρμογή της πολιτικής επίβλεψης περιεχομένου, την ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής στη λειτουργία των ομάδων συζητήσεων στο ΠΣΔ και την παρακολούθηση της εφαρμογής της δεοντολογίας που διέπει τη δημοσίευση ιστοσελίδων στους εξυπηρετητές του ΠΣΔ.* εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την προστασία της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) των σχολείων και των εκπαιδευτικών από απρόκλητη / διαφημιστική αλληλογραφία (spam) και από κακόβουλο λογισμικό (ιοί viruses), όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο υλικό και στις δικτυακές τοποθεσίες www.sch.gr/spam και www.sch.gr/virus. .Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΕΠΘ και με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο διαδίκτυο συνεργάζεται στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι με τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας όταν προκύπτουν περιστατικά ασφάλειας.
Ο ΥφυπουργόςΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ»)

Δεν υπάρχουν σχόλια: