Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Θετικά σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για τα Κέντρα Πρόληψης.

...................
Απαιτείται άμεσα επίσης.
  • Η αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μέσα από την αποσαφήνιση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας και την επίλυση των θεσμικών ελλείψεων και προβλημάτων, με την παράλληλη εξασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησής τους.
  • Ειδικότερα τα Κέντρα πρόληψης τα οποία έχουν αναδειχθεί σε πρότυπες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, χρειάζεται να διευρύνουν τη δράση τους και σε άλλους τομείς της υγείας και να συμβάλλουν στην αγωγή υγείας της κοινότητας ευρύτερα.
    Σήμερα ζητούμε τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ μέσα από τη νέα πενταετή προγραμματική σύμβαση, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Εδώ να επισημάνουμε ότι τα Κέντρα λειτούργησαν την προηγούμενη περίοδο αποκλειστικά με πόρους και στήριξη της Τ.Α και με αδιαφορία και οικονομική εγκατάλειψη από την Πολιτεία και τον ΟΚΑΝΑ.

........................................

http://www.kedke.gr/uploads/symperasmata_koinvnikhpolitikh_ethsio2008.doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: