Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Ψήφισμα που κατατέθηκε στον Θεματικό Κύκλο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»
(ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
Διεύθυνση Γραμματείας :Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών – Θρακομακεδόνων “Διέξοδος”
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Νικολάου 3, Αχαρνές, Τ.Κ. 13671 Τηλ.: 210-24.09.015 Fax : 210-24.09.016
Email: diexod@otenet.gr και prolipsiworkers@yahoo.gr

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι Κυβερνητικοί Υπεύθυνοι δηλώνουν ότι «η πρόληψη αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών».
Όμως οι εργαζόμενοι, κάθε άλλο παρά βλέπουμε στην πράξη αυτό.
Αντίθετα η Πολιτεία, αφήνει χωρίς τηλέφωνο και ρεύμα κοινωνικές υπηρεσίες με προωθημένη αποστολή.
«Δυσκολεύεται» να καταβάλει τους μισθούς (μέχρι και 7 μήνες) και το ΙΚΑ των εργαζομένων (μέχρι και 15 μήνες!!!) στα περισσότερα Κέντρα Πρόληψης και «σπρώχνει στην έξοδο» 400 ειδικούς, που εκπαίδευσε, επενδύοντας δημόσιο χρήμα, με εκατοντάδες ώρες επαγγελματικής επιμόρφωσης, την ώρα που η επένδυσή του αρχίζει να αποδίδει καρπούς.
Τα Κέντρα Πρόληψης στη Ελλάδα είναι ανυπεράσπιστα από την Πολιτεία, όταν το εγχείρημα έχει καταστεί σημείο αναφοράς Διεθνώς.
Τέλος παρά τα χρονίζοντα θεσμικά προβλήματα, δεν προωθεί μια πάγια λύση λειτουργίας και χρηματοδότησης τους.

Γι’ αυτό δυναμικά και άμεσα απαιτούμε:

Την άμεση επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης όπως:
Την πάγια χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από την Πολιτεία.
Την ταχεία αποπληρωμή των τεράστιων οφειλών του ΟΚΑΝΑ (12 εκατομμυρίων ευρώ) και του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ (4 εκατομμύρια ευρώ) προς τα Κέντρα Πρόληψης.
Με την προοπτική της εισαγωγής μόνιμου θεσμικού πλαισίου και μεταβατικά, άμεση υπογραφή της νέας 5ετούς σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων.
Εγγραφή των προβλεπόμενων δαπανών Κέντρων πρόληψης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, ως ξεχωριστό κονδύλι που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.
Την μονιμοποίηση όλου του προσωπικού. Δεν θέλουμε εργαζόμενους «2 και 3 ταχυτήτων».
Νομοθετικές Πράξεις (και όχι μνημόνια) που θα προωθούν τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Άμυνας και Εργασίας.Πάγια και σθεναρά διεκδικούμε:
Ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει:
Την αναγνώριση με νομοθετική πράξη των Κέντρων Πρόληψης ως περιφερειακών φορέων πρωτογενούς πρόληψης μέσα από τη θεσμική ένταξη τους στην άμεση διοικητική ευθύνη και εποπτεία της Πολιτείας. (Υπουργείο/Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α./Δημόσιο Οργανισμό).
Αυτό πρέπει να έχει ως συνέπεια τη άμεση έναρξη ουσιαστικού και όχι προσχηματικού διαλόγου, ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Υπουργείο Υγείας& ΟΚΑΝΑ- Αυτοδιοίκηση- Εργαζόμενοι) για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την Πρόληψη στη χώρα μας, που δεν θα θίξει εργασιακά ούτε ένα στέλεχος Κέντρου Πρόληψης.
Το Σωματείο έχει υποβάλει συγκεκριμένη θεσμική πρόταση σε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, η οποία διατηρεί όλα τα θετικά της διαμορφωμένης κατάστασης για τα Κ. Π. και ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια για ισχυροποίηση και ανάπτυξη τους.
Την κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μέσα από την επαγγελματική μας αναγνώριση ως επιστημονικό και διοικητικό στελεχιακό δυναμικό που εργάζεται στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και την πιστοποίηση των δομών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
Την θεσμική εισαγωγή βαθμίδων εξέλιξης ανάλογα με τις επιστημονικές και διοικητικές θέσεις / ειδικότητες. Εξέλιξη που θα οδηγεί και σε ανάλογες μισθολογικές αναπροσαρμογές.
Την σύναψη κλαδικής σύμβασης εργασίας με συγκεκριμένο θεσμικό εθνικό φορέα, στην οποία θα ορίζεται κατώτατος μισθός και αυξήσεις με αναπροσαρμογές καθ’ έτος.
Τη πάγια και συνεχή δωρεάν επιμόρφωση / εκπαίδευση / εποπτεία του επιστημονικού / διοικητικού προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης.

Καλούμε την ΚΕΔΚΕ, να προσυπογράψει το παρόν ψήφισμα ώστε να αποτελέσει μοχλό πίεσης προς το υπουργείο υγείας και τον ΟΚΑΝΑ που παραμένουν ασυνεπείς ως προς τις συμβατικές οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στα Κέντρα Πρόληψης (οφειλές 12 εκατομμυρίων ευρώ). Προκρίνουμε ως αποτελεσματική, πολιτικά, επικοινωνιακά και πρακτικά, την συνέπεια της ΚΕΔΚΕ στις συμβατικές της υποχρεώσεις και την καλούμε να υποστηρίξει τα Κέντρα Πρόληψης χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καταβάλλοντας και το υπόλοιπο των οφειλών της για το τρέχον έτος, ήτοι 4 εκατομμύρια ευρώ, που καλύπτουν το σύνολο του 50% της χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση και τους προϋπολογισμούς λειτουργίας του συνόλου των Κέντρων.


Το Δ.Σ. του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης

Δεν υπάρχουν σχόλια: