Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 16/01 με θέμα την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας στα Κέντρα Πρόληψης


1η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑττικήςΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα γίνει στις 16/01/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Επικύρωση πρακτικών 36ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

2.Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του Έργου «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή» προϋπολογισμού 20.249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

3. Έγκριση σκοπιμότητας υποβολής πρότασης του Έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού», προϋπολογισμού 2.333.635,94€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής του με συγχρηματοδοτούμενους πόρους από την Περιφέρεια Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λ. Αθανασιάδης)

4.Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά Οικονομικού Έτους 2014. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

5. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικονομικού Έτους 2014. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)

7.Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής σε γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων έτους 2014. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Κατσικάρης)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Προσωρινή Αποθήκευση Διαλογή Επεξεργασία ΑΕΚΚ & Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού Χώρου της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.” (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς) συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», δυναμικότητας 421 κλινών.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ι. Προμπονάς)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Αναδημοσίευση από το
pitsounicity.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: