Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Με κατάργηση 21 φορέων, απολύσεις και αξιολόγηση ξεκινάει το 2014


Δημόσιο: Με κατάργηση 21 φορέων, απολύσεις και αξιολόγηση ξεκινάει το 2014


Πέμ. 16/01/2014 

Με άμεσο κλείσιμο φορέων και απολύσεις ξεκινάει η νέα χρονιά για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Δίπλα σε αυτά, θα πλασαριστεί και η αξιολόγηση με ποσόστωση, ώστε να προετοιμάσει το επόμενο κύμα απολύσεων σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς στόχους ή νέων απαιτήσεων από την Τρόικα. Όσο λογικό και «εξορθολογιστικό» μπορεί να φαντάζει σε κάποιους το λουκέτο στον «οργανισμό Κωπαΐδας», άλλο τόσο παράλογο και ανορθολογικό, θα έπρεπε να τους φαίνεται το γεγονός, ότι μετά από τόσες χιλιάδες απολύσεις, μειώσεις μισθών, μηδενικές προσλήψεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων ο μόνος που πανηγυρίζει είναι η Κυβέρνηση. Τα οφέλη, σε δημοσιονομικό επίπεδο αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών που εξυπηρετεί, είναι μηδαμινά και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η κατάσταση έχει γίνει πολύ χειρότερη σε σχέση με πριν. 

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που τέθηκε σε διαβούλευση προβλέπεται η κατάργηση 21 φορέων του δημοσίου και η απόλυση ή ένταξη σε κινητικότητα 250 υπαλλήλων, το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με κύριο χαρακτηριστικό τον τερματισμό του καθεστώτος της μαζικής βαθμολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με άριστα, ενώ υπάρχει και δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων για πολίτες και επιχειρήσεις.


Αναλυτικά:

1. Καταργούνται 12 φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται σε άλλες υφιστάμενες υπηρεσίες:
– Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ ΑΕ): μεταβίβαση σε συναφείς υπηρεσίες/φορείς, αρμοδιοτήτων, όπως στην Εγνατία ΑΕ η είσπραξη των διοδίων στους σταθμούς των Μαλγάρων και του Ακτίου, ενώ άλλες μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.
- Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ (ΕΑΧΑ ΑΕ): οι αρμοδιότητές της θα ασκούνται από Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του υπουργείου Περιβάλλοντος.
- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ): οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από το υπουργείο Εργασίας, από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
- Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ): οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ).
- Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών και Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών. Πρόκειται για δύο ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τα οποία εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
- Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ) και Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ). Οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε Τμήματα στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

2. Καταργούνται, χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους τέσσερα νομικά πρόσωπα τα οποία ουδέποτε τα δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά:
- Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά» (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
- Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας (υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)
- Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
- Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία ΑΕ (υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

3. Καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:
- Οργανισμός Κωπαΐδας: μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την οποία και εποπτευόταν ως σήμερα.
- Κεντρική Αγορά Πατρών: μεταφέρονται οι αρμοδιότητές της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από την οποία και εποπτευόταν μέχρι σήμερα. 

4. Συγχωνεύσεις
- Παύει η αυτοτελής λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, του Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και του Κέντρου Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας. Αυτά συγχωνεύονται σε ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου.
- Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία αντίστοιχα. Συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΕΤΕΑ).

Αλλαγές στη βαθμολόγηση - αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων


Στο σχέδιο νόμου ορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται στην κλίμακα βαθμών. Αυτά καθορίζονται ως εξής:
- Με τους βαθμούς 9 ως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων.
- Με τους βαθμούς 7 ως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
- Με τους βαθμούς 1 ως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση. Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κριτήρια όπως η παραγωγικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
Βέβαια το ερώτημα πώς εκ προοιμίου μπορεί να ξέρει κανείς ότι μόνο το 25% των υπαλλήλων σε ένα τμήμα μπορεί να πάρει βαθμό 9 ως 10 ή το 15% αξίζει βαθμολογία 1 ως 6... Τα διεθνή στάνταρντ, τα ισχύοντα σε άλλες χώρες θέτει ως απάντηση το υπουργείο αλλά το ερώτημα παραμένει.


Αναδημοσίευση από το alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: