Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Επιχορήγηση Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας: 500.000€

Σημείωση Ιστολόγου:

Λογικά, μέρος των 750.000€, που είχαν εγκριθεί με την 09/10/2013 Απόφαση Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση τελευταίου τριμήνου 2013 

Δεν ξέρουμε αν αποδόθηκαν από το Υπουργείο τα υπόλοιπα 250.000€ (δεν βρήκαμε σχετική ΑΔΑ στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" από τον Οκτώβρη του 2013 ως σήμερα) και, αν όχι, πότε θα αποδοθούν.

Τα 500.000€ είναι σταγόνα στον ωκεανό για τα 73 Κέντρα Πρόληψης, αλλά τα διεκδικούμε. Πιέστε και τα Δ.Σ. να στείλουν επιστολές στον ΟΚΑΝΑ, να ζητούν τα χρήματα αυτά, που το Υπουργείο Υγείας δίνει για τα Κέντρα Πρόληψης - γιατί η διοίκηση ΟΚΑΝΑ φαίνεται πως συνεχίζει τα "μαγειρέματα" (λαμβάνοντας υπ' όψιν διάφορες λίστες, που κατά καιρούς δημοσιεύει).




Δεν υπάρχουν σχόλια: